סיכומים בביקורת

חברים, עוד כמה סיכומים בביקורת באדיבות ריקי

ישנם עוד מעט קבצים באתר תחת קטגוריית הביקורת ומערכות מידע.

קבצים שהועלו לאתר האוניברסיטה:

בהצלחה!

חידושים בממשל התאגידי – תיקון 16 לחוק החברות

מצ"ב מאמר בנושא: "חידושים בממשל התאגידי: תיקון 16 לחוק החברות וחוק ייעול הליכי אכיפה" מאת רו"ח קרן קיבוביץ. PDF
השאלה האמיתית העומדת לפנינו הינה לא מהו "ממשל תאגידי" ולמה צריך אותו, אלא כיצד מטמיעים אותו בפרקטיקה, הלכה למעשה.
במאמר ננסה להאיר מספר נקודות מרכזיות בחוק האכיפה המנהלית ובתיקון 16 לחוק החברות והשפעתן על החברות הציבוריות בישראל……