ציונים בחשבונאות

חשבונאות ביניים ב'
66-282-70 רו"ח מנחם מורד
מועד א', סמסטר א', תש"ע
מחברת ציון מחברת ציון
1 66 7093911 46
2 63 1159 42
3 100 1160 17
4 80 1161 64
5 82 1162 37
6 74 1169 74
7 86 1172 47
9 91 1173 67
11 62 1174 26
12 90 1175 62
13 85 1176 60
14 90 1177 85
15 93 1178 27
16 81
17 43
18 73
20 74
21 43
22 73
23 80
24 87
25 74
26 77
27 90
29 62
30 42
31 71
32 65
33 81
34 70
35 60
36 76
37 85
38 80
39 46
41 37
43 65
44 77
48 48
49 76
52 84
53 60
54 60
55 70
56 71
57 97
58 70
60 96
61 45

בגדול הציונים סבירים, חוץ מה-100, שלא נראה כל כך… מי זה 3?

הכנסת חומר למבחן

לשאלת רבים, מני מסר שניתן להכניס IFRIC אבל לא ניתן להכניס הבהרות של הרשות לתקינה חשבונאית.

בהצלחה לכולם במבחן.